WebGIS

Naszą misją jest ułatwienie dostępu do geoinformacji, dlatego oferujemy rozwiązania dające możliwość pracy w środowisku GIS za pomocą przeglądarki internetowej. Oferujemy aplikacje klasy WebGIS zarówno dla danych przestrzennych dwu jak i trójwymiarowych.

Aplikacja WebGIS

Aplikacja dedykowana przeglądaniu danych 2D (podkładów mapowych, ortofotomap, danych wektorowych) działająca w oknie przeglądarki internetowej lub na urządzeniach mobilnych. Istnieje możliwość autoryzowanego dostępu dla wybranej grupy użytkowników, a także nadawania im różnego poziomu uprawnień do edycji, lub samego odczytu danych.

Przewagą oferowanej aplikacji względem standardowych oprogramowań desktopowych klasy GIS jest m.in.:
– współdzielenie projektu z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym,
– przechowywanie i udostępnianie danych przestrzennych w chmurze,
– autoryzowany dostęp poprzez login i hasło,
– dostęp na urządzeniach mobilnych.

Przeglądarka danych 3D

Proponowana przez nas aplikacja webowa służąca do przeglądania trójwymiarowych chmur punktów w znacznym stopniu ułatwia korzystanie z tego rodzaju danych. Umożliwia wykonywanie prostych pomiarów (objętości, powierzchni, odległości), przekroi, przełączania widoczności poszczególnych zbiorów danych czy korzystania z predefiniowanych widoków.

Dodatkową funkcjonalnością aplikacji jest możliwość integracji chmury punktów z innymi typami danych przestrzennych (np. warstwami wektorowymi, usługami WMS czy Open Street Map).

Infrastruktura serwerowa

Posiadamy własną, nieustannie doskonaloną infrastrukturę serwerową, charakteryzującą się nie tylko ponadprzeciętną mocą obliczeniową, ale też podwyższonym poziomem bezpieczeństwa danych. Wierzymy, że istotną część pracy można powierzyć komputerom, dlatego zarówno na zlecenie naszych klientów, jak też własne potrzeby, rozwijamy oprogramowanie automatyzujące procesy przetwarzania danych przestrzennych, precyzyjnie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Nasza oferta obejmuje również usługę magazynowania oraz udostępnianie danych. W przypadku danych przestrzennych oferujemy publikowanie ich w formie usług sieciowych (np. WMS, WMTS, WFS) lub baz danych.