Usługi

Nasza oferta obejmuje:

  • Wykonanie i opracowanie obrazów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych niskiego pułapu
  • Profesjonalne szkolenia z zakresu GIS, fotogrametrii i teledetekcji
  • Dystrybucję specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do fotogrametrii niskiego pułapu

W zakresie wykonania i opracowania obrazów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych niskiego pułapu, proponujemy naszym klientom usługę georaportowania, która może mieć charakter kompleksowy lub obejmować wyłącznie wybrane moduły procesu geoprzetwarzania.

Georaportowanie rozumiemy jako ciąg prac o charakterze pomiarowym i analitycznym, który prowadzi od rozpoznania problemu przez planowanie i wykonywanie prac terenowych i analityczne opracowanie danych, aż do wizualizacji wyników w postaci raportu sprzężonego z wygodnym geoportalem.

Georaportowanie
Usługa kompleksowa

Usługa kompleksowa obejmuje wszystkie kroki niezbędne do wykonania georaportu. Takie podejście pozwala zintegrować cały proces raportowania, obniżyć koszty i w prosty sposób zapewnić powtarzalność wyniku, co szczególnie ważne jest w przypadku budowy systemów geomonitoringu.

Sprawdź ofertę

Georaportowanie
Wybrane bloki

Usługa modułowa obejmuje wybrane etapy georaportowania. Takie podejście umożliwia ograniczenie kosztów dla jednostek, które posiadają własną infrastrukturę i kompetentny personel. Usługa taka może obejmować np. wykonanie prac  terenowych, analityczne opracowanie obrazów fotolotniczych, działania związane z zarządzaniem geoportalem.

Sprawdź ofertę

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa