Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe

25 lipca 2018

W dniu 25 lipca 2018 r. firma Fotoraporty Sp. z o.o. podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację zamówienia pt. „Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)”. Zakres zamówienia obejmuje cykliczny i doraźny monitoring postępu prac budowlanych na wybranych liniach kolejowych z wykorzystaniem danych fotogrametrycznych i materiału wideo.

Po dwóch miesiącach realizacji projektu, firma Fotoraporty może pochwalić się wykonaniem opracowań fotogrametrycznych dla wybranych linii kolejowych o łącznej długości 415 kilometrów. Dzięki wysokorozdzielczym ortofotomapom, wygenerowanym na bazie cyklicznych nalotów fotogrametrycznych, możliwe jest raportowanie postępów prac budowlanych, w tym m.in. nowo ułożonych podkładów kolejowych, wybudowanych podpór i podwieszonych przewodów trakcyjnych. Drony pozwalają  na podgląd terenu budowy z góry, co daje szerszą perspektywę podglądu terenu i pozwala czuwać nad lepszym bezpieczeństwem prowadzonych inwestycji – np. czy teren jest odpowiednio zabezpieczony przez wykonawcę i czy stosowane są przez jego pracowników procedury bezpieczeństwa i zasady BHP. Co ważne, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  mają także podgląd na szlaki, na których jeżdżą nie tylko pociągi pasażerskie i towarowe, ale i pojazdy techniczne, wywożące i dowożące materiały i sprzęt. Taki monitoring terenu budowy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, umożliwi szybką reakcje ze strony PLK i wykonawców. To ważne działania, gdyż zarządca infrastruktury kolejowej  obecnie realizuje największy program inwestycyjny w infrastrukturę kolejową w historii – Krajowy Program Kolejowy, który obejmuje ponad 220 projektów o łącznej wartości ponad 66 mld zł. To ogromne przedsięwzięcie i wyzwanie dla Spółki, która oprócz realizacji inwestycji odpowiedzialna jest za codzienny sprawny i bezpieczny przejazd tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych. Celem PLK jest, aby realizacja inwestycji przebiegała sprawnie, stąd Spółka inwestuje w wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdraża specjalne rozwiązania, w tym zastosowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do monitorowania realizacji zadań inwestycyjnych.


Firma Fotoraporty udostępnia produkty fotogrametryczne wraz z tematycznymi warstwami wektorowymi przez dedykowaną aplikację, dostępną z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych. Opracowane ortofotomapy, raporty z postępu prac budowlanych oraz materiały wideo wykorzystywane są w codziennej pracy przez dyrektorów projektów (w obszarze inwestycji), kierowników kontraktów oraz pracowników Biura Geodezji Kolejowej.

Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych w monitorowaniu inwestycji kolejowych na obszarze całego kraju czyni realizowane przedsięwzięcie prekursorskim i unikatowym w skali całej Europy.

kontakt

ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa