Fotogrametria
Zakres rozszerzony

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób chcących wykorzystywać zaawansowane możliwości fotogrametrii niskiego pułapu. Uczestnik zostanie wprowadzony w tematykę właściwej parametryzacji lotu w celu uzyskania oczekiwanego produktu fotogrametrycznego. Przedstawione zostaną strategie planowania lotu i osnowy, a także wybrane niestandardowe produkty fotogrametryczne w odniesieniu do zaawansowanych czujników, niezbędnych do ich pozyskania. Z pomocą oprogramowania firmy Menci przedstawiony zostanie proces korekcji numerycznych modeli wysokościowych i trójwymiarowej analizy zdjęć fotogrametrycznych. Przedstawione zostaną również metody klasyfikacji i interpretacji chmury punktów.

 

Moduły szkoleniowe:

  • Parametryzacja lotu w odniesieniu do oczekiwanego produktu,
  • Strategie planowania lotu i osnowy,
  • Niestandardowe produkty fotogrametryczne,
  • Wybrane czujniki fotogrametryczne,
  • Korekcja numerycznych modeli wysokościowych – TerrainTools,
  • Trójwymiarowa analiza zdjęć fotogrametrycznych – StereoCAD,
  • Klasyfikacja i interpretacja chmury punktów.

 

Formularz zgłoszeniowy

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa