Fotogrametria
Zakres podstawowy

Szkolenie porusza zagadnienia możliwych sposobów wykorzystania zdjęć niskiego pułapu, wykonywanych z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych (potocznie nazywanych dronami). Tematyka szkolenia obejmuje cały proces: od momentu planowania nalotu do postprodukcji i wizualizacji pozyskanych produktów fotogrametrycznych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny fotogrametrii niskiego pułapu i GIS. Przedstawione zostaną wybrane programy umożliwiające efektywne planowanie i wykonanie nalotów, jak również obróbkę danych, w tym generowanie numerycznych modeli wysokościowych i ortofotomap RGB. Uczestnicy posiądą podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia pomiarów 2D na ortofotomapach. Na prostych przykładach przedstawione zostaną możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu analizy 3D.

 

Moduły szkoleniowe:

  • Wstęp do fotogrametrii niskiego pułapu i GIS,
  • Wprowadzenie teoretyczne do teledetekcji,
  • Planowanie lotów UAV,
  • Stosowane techniki fotogrametryczne,
  • Tworzenie ortofotomapy w oprogramowaniu APS,
  • Generowanie NMT i NMPT w środowisku 2D,
  • Pomiary 2D na ortofotomapie,
  • Przegląd narzędzi GIS w oprogramowaniu QGIS i SAGA GIS

 

Formularz zgłoszeniowy

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa