Geoinformacja
Szkolenie podstawowe GIS

To szkolenie przeznaczone jest zarówno dla ludzi chcących wykorzystywać dane przestrzenne do złożonych analiz, jak również dla osób, które z danymi przestrzennymi stykają się na co dzień. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną podstawowe założenia i definicje związane z danymi przestrzennymi i Systemami Informacji Geograficznej. Przy wykorzystaniu powszechnie stosowanego i wolnego oprogramowania uczestnik szkolenia nauczy się tworzyć i obsługiwać podstawowe modele danych GIS, przeprowadzać analizy bazujące na modelu wektorowym i rastrowym, efektywnie wizualizować dane, przygotowywać profesjonalne opracowania kartograficzne. W ramach szkolenia uczestnik pozna oprogramowanie należące do pakietu OSGeo4W, w tym oprogramowanie QGIS i SAGA GIS.

 

Moduły szkoleniowe:

  • Wstęp do GIS,
  • Tworzenie i obsługa podstawowych modeli danych GIS,
  • Analizy wektorowe,
  • Analizy rastrowe,
  • Metody wizualizacji danych,
  • Przygotowanie opracowań kartograficznych,
  • Wykorzystanie ogólnodostępnych danych internetowych,
  • Wprowadzenie do pakietu OSGeo4W,
  • Zaawansowane analizy w programie SAGA GIS,
  • Transformacje układu współrzędnych

Formularz zgłoszeniowy

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa