Teledetekcja
Podstawy teledetekcji obrazów wielospektralnych

Jest to szkolenie z zakresu podstaw teledetekcji opartej na danych wielospektralnych. Obejmuje ono problematykę wykonywania i analitycznego opracowania wielospektralnych obrazów niskiego pułapu, jak również opracowanie wielospektralnych obrazów pochodzących z pułapu lotniczego i satelitarnego. Szkolenie obejmuje między innymi wyznaczanie wybranych wskaźników spektralnych, w tym najważniejszych spektralnych wskaźników wegetacyjnych, a także podstawowe zagadnienia związane z przeprowadzaniem klasyfikacji teledetekcyjnych wykorzystujących obrazy wielospektralne.

 

Moduły szkoleniowe:

  • Specyfika obrazów wielospektralnych,
  • Źródła danych wielospektralnych,
  • Pozyskiwanie i opracowanie obrazów wielospektralnych,
  • Wskaźniki spektralne,
  • Wprowadzenie do klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej.

Formularz zgłoszeniowy

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa