Teledetekcja satelitarna

Pozyskiwanie i przetwarzanie scen satelitarnych zarówno z komercyjnych jak też otwartych misji o darmowym dostępie. Dane z pułapu kosmicznego mogą być skutecznie wykorzystane do rozmaitych analiz obejmujących bardzo duże fragmenty terenu.

Zobrazowania satelitarne

Dziesiątki satelitów codziennie pozyskuje dane obrazowe dla całej powierzchni Ziemi. Rozdzielczość terenowa (GSD) tego typu zobrazowań pozwala na wykonywanie wielu przydatnych analiz, chociażby stwierdzenia aktualności dostępnych innych zobrazowań z niższego pułapu. 

Ogromną zaletą, w stosunku do danych pozyskiwanych „na zamówienie”, jest dostęp do zasobów obejmujących zobrazowania z przeszłości. Dzięki temu, możliwe jest przeanalizowanie występowania uwidocznionych na nich zjawisk, nawet jeśli miały one miejsce wiele lat wcześniej. 

Analizy wielospektralne

Większość systemów obrazujących rejestruje wielokanałowe obrazy, obejmujące również pasma spoza widzialnego spektrum światła.

Dostępne są m.in. dane z zakresu ultra-blue, bliskiej podczerwieni, termalne i wiele innych, dzięki którym możliwe jest wnikliwe analizowanie stanu roślinności, monitorowanie zjawisk klimatycznych czy automatyczna klasyfikacja pokrycia terenu. 

Inne dane z pułapu satelitarnego

Technologie pozyskiwania i przetwarzania danych satelitarnych są nieustannie rozwijane i udoskonalane. 
Dystrybutorzy tych danych, oprócz surowych obrazów, coraz częściej oferują również gotowe produkty (np. obrazy z precyzyjną georeferencją, modele wysokościowe), umożliwiające uzyskanie pożądanych informacji bez konieczności wstępnego przetwarzania danych źródłowych. 

Najnowszym prosperującym trendem są zobrazowania radarowe, umożliwiające m.in. uzyskiwanie niezwykle precyzyjnych danych wysokościowych, np. na potrzeby monitorowania przemieszczeń większych obiektów.