Realizacje

Wytwarzamy produkty fotogrametryczne o szerokim zastosowaniu.

Należą do nich: zdjęcia niskiego pułapu pozyskiwane w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, numeryczne modele wysokościowe, chmury punktów wysokościowych, ortofotomapy i fotoplany, mapy cech powierzchni, warstwy i bazy danych obiektów, a także wiele, wiele więcej.

Naszą dumą są wysokorozdzielcze ortofotomapy niskiego pułapu o rozdzielczości kilku centymetrów. Produkty te odtwarzają rzeczywiste położenie i relacje przestrzenne obiektów.

Ko-rejestracja zdjęć z niskiego pułapu z wykorzystaniem systemu wyposażonego w układ dwóch kamer, rejestrujących promieniowanie w zakresie widzialnym oraz bliskiej podczerwieni. Umożliwia to generowanie ortofotomapy w barwach fałszywych z kanałem bliskiej podczerwieni (NIR) oraz map wskaźników roślinności, np. NDVI.

Jedną z naszych usług jest opracowywanie numerycznych modeli wysokościowych. W oparciu o te dane jesteśmy w stanie prowadzić pomiary geometrii obiektów (np. objętości hałd i nasypów, wysokości obiektów budowlanych/drzewostanów).

Kolorowe chmury punktów, wygenerowane technologią gęstego dopasowania zdjęć, pozwalają na wizualizację, ocenę stanu technicznego oraz modelowanie 3D obiektu opracowania. Odpowiednia klasyfikowana chmura punktów to ponadto niezastąpione źródło danych dla potrzeb inwentaryzacji.

Powyżej przykład interaktywnego geoportalu, który umożliwia przechowywanie, integrację, wizualizację oraz pracę na danych geoprzestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Dzięki udostępnieniu usługi sieciowej lub pracy w chmurze klient nie musi przetrzymywać opracowanych przez nas produktów na własnych przestrzeniach dyskowych.

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa