Georaportowanie
Wybrane bloki

Usługa modułowa obejmuje wybrane etapy georaportowania. Takie podejście umożliwia ograniczenie kosztów dla jednostek, które posiadają własną infrastrukturę i kompetentny personel. Usługa taka może obejmować np. wykonanie prac  terenowych, analityczne opracowanie obrazów fotolotniczych, działania związane z zarządzaniem geoportalem.

01

Konsultacja warunków wykonania prac fotogrametrycznych

02

Pozyskiwanie zdjęć lotniczych

03

Opracowanie produktów fotogrametrycznych

(z danych dostarczonych przez klienta)

04

Analizy przestrzenne

Pomiary geometrii obiektów
Analiza nasłonecznienia
Analiza dróg spływu
05

Projektowanie, budowa, zarządzanie bazami danych przestrzennych

06

Projektowanie, budowa, zarządzanie systemami informacji przestrzennych

(np. geoportale)

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa