Oprogramowanie
Firmy menci

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oprogramowania włoskiej firmy Menci w Polsce oraz na terenie Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Białorusi, Iranu, Iraku, Syrii, Libanie, Jordanii, Azerbejdżanu, Gruzji, Armenii, Bułgarii, Rumunii, Grecji, Egiptu, Libii, Maroka i Tunezji. Jest to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane do fotogrametrii niskiego pułapu. Pełen pakiet obejmuje APS, TerrainTools i StereoCAD.

01

APS

Narzędzie umożliwiające wykonywanie podstawowych produktów fotogrametrycznych takich jak: ortofotomapy, numeryczne modele wysokościowe, chmura punktów. Jest to oprogramowanie dedykowane do przetwarzania lotniczych niemetrycznych zdjęć nadirowych z niskiego pułapu.
02

StereoCAD

Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów geometrycznych w środowisku 3D. Udostępnia funkcjonalności umożliwiające digitalizację obiektów wraz z ich właściwościami geometrycznymi, takimi jak względna wysokość, objętość, czy pole powierzchni. Obserwacja stereoskopowa umożliwia użytkownikowi wydobycie pełnego potencjału interpretacyjnego zawartego w zdjęciach lotniczych. Dzięki obserwacjom 3D możliwy jest pomiar masztów antenowych, linii elektroenergetycznych, konstrukcji stalowych wystających ponad powierzchnię terenu.
03

TerrainTools

Oprogramowanie umożliwiające ręczną edycję automatycznie wygenerowanych Modeli Pokrycia Terenu oraz ich nadzorowaną filtrację. Ponadto aplikacja posiada narzędzia do pomiaru mas ziemnych i wykonywania przekrojów poprzecznych.

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa