Naloty pilotażowe w miejscowości Czachówek

1 stycznia 2018

Rozpoczęliśmy realizację nalotów pilotażowych na terenie kolejowym dla sześciokilometrowego fragmentu linii kolejowej “Warszawa Zachodnia – Kraków Główny” w okolicy miejscowości Czachówek. Naloty te mają na celu określenie możliwości wykorzystania zdjęć niskiego pułapu do celów monitoringu inwestycji kolejowych.

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa