Na tropie azbestu

26 lipca 2019

Spółka Fotoraporty złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach zamówienia „Przeprowadzenie przy pomocy ortofotomapy weryfikacji danych dotyczących ok. 3100 obiektów z wyrobami zawierającymi azbest wykorzystywanymi przez przedsiębiorców na terenie województwa mazowieckiego” przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W ramach podpisanej umowy, poza weryfikacją danych, spółka Fotoraporty zaprezentuje metodykę i wyniki prac podczas cyklu seminariów szkoleniowych organizowanych dla gmin województwa mazowieckiego.

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa