Jak pracujemy

Nasze usługi mają charakter kompleksowy. Umożliwia to ograniczenie nakładów ponoszonych przez klienta na cele cząstkowe, związane z rozwiązaniem całościowego problemu. Każdy problem, z którym się mierzymy, ma swoją specyfikę. Jednak rozwiązanie zawsze ma charakter metodyczny.

01

Potrzeba

klienta

02

Znalezienie pomocy

w firmie fotoraporty

03

Analiza potrzeb

przygotowanie koncepcji rozwiązania

04

Zatwierdzenie koncepcji

przez klienta

05

Przygotowania

formalno-techniczne do misji fotolotniczej

06

Realizacja misji

fotolotniczej

07

Przetwarzanie zdjęć

do postaci danych przestrzennych

08

Budowa geoportalu

udostępnienie danych dla klienta

09

Stworzenie raportów

opisujących zagadnienie

kontakt

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa