W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym prowadzonym przez #GUGiK, przechowywane są setki tysięcy zdjęć fotogrametrycznych pozyskiwanych od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Na ich podstawie, jesteśmy w stanie opracować kartometryczne #ortofotoplany będące nieocenionym źródłem wartościowych danych o terenie i jego przeszłości. #Archiwalne #ortofotoplany znajdują zastosowanie między innymi przy pracach planistycznych, analizach przebiegu granic nieruchomości, badaniach historycznych i wielu innych.

Aby spopularyzować wykorzystanie tych historycznych zobrazowań przygotowaliśmy aplikację mapową #ArchiPOL, prezentującą zasięgi archiwalnych zdjęć lotniczych z różnych okresów dla całego kraju. Dodatkowo, aplikacja umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o dostępności zdjęć historycznych dla obszaru wybranej gminy.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!

Link do aplikacji: http://mapy.fotoraporty.pl/ArchiPOL/