Opracowane przez nas archiwalne ortofotomapy zasiliły gminny portal mapowy Jarocina. Przetworzyliśmy polskie archiwalne zobrazowania lotnicze oraz niemiecką fotomapę z czasu II wojny światowej do formy siedmiu serii ortofotomap dla lat: 1940-1943, 1959, 1969, 1976, 1978, 1985-1986, 1995.

Więcej na ten temat znajdziecie tutaj: https://geoforum.pl/news/28716/jarocin-udostepnia-archiwalne-dane-fotogrametryczne