Miło nam poinformować o nawiązaniu współpracy pomiędzy spółkami Fotoraporty oraz Geo-System (https://www.punktyadresowe.pl) w zakresie udostępniania opracowań fotogrametrycznych. W wyniku nawiązanej współpracy opracowane przez Fotoraporty ortofotomapy aktualne i archiwalne zostaną udostępnione w portalach mapowych dostarczanych przez Geo-System dla urzędów miast i gmin (e-mapa).

Przykłady portali mapowych:

1) System Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Mordy : https://mordy.e-mapa.net/   (ortofotomapa archiwalna z 1957 roku oraz ortofotomapa aktualna o rozdzielczości 5 cm)

2) System Informacji Przestrzennej Miasta Jarocin : https://jarocin.e-mapa.net/ (ortofotomapy archiwalne z lat: 1959, 1969, 1976, 1978, 1985-86, 1995).