W ramach współpracy z zaprzyjaźnioną firmą geodezyjną GEOZET, mamy przyjemność podjąć się fotogrametrycznej obsługi kontynuacji budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka, wykonywanej przez firmę STRABAG. W maju 2018 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą ww prac, dlatego w pierwszej kolejności wykonaliśmy inwentaryzację stanu zero pozostawionego placu budowy. Nasze zadania obejmują m.in. cykliczne opracowywanie ortofotomap o rozdzielczości 3cm, generowanie modeli wysokościowych, pozyskiwanie danych wektorowych, a także rozmaite czynności związane z przetwarzaniem danych przestrzennych.

Jesteśmy pewni, że nasz wkład do tego projektu usprawni realizację tej skomplikowanej inwestycji.