W dniach 23-24 października 2019r., odbyło się pierwsze Krajowe Forum Użytkowników Lidar POLSCAN. Obecni na wydarzeniu wykonawcy, zamawiający, naukowcy oraz urzędnicy mieli możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń dotyczących technologii skaningu laserowego. Konferencja zorganizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa, w znacznej części dotyczyła wykorzystania Lidaru w leśnictwie (szacowanie zasobów drzewnych, identyfikacja gatunków), ale nie zabrakło też prelekcji dotyczących transportu, archeologii, elektroenergetyki, UAV i wielu innych zagadnień.

Cieszy nas rosnąca świadomość użytkowników i zapotrzebowanie na coraz dokładniejsze, aktualne dane 3D. Jako usługodawcy również poszerzyliśmy swoją wiedzę, dzięki czemu możemy lepiej ukierunkować nasze prace badawczo-rozwojowe.