Legnickie dni Smart City, których gospodarzem był Prezydent Miasta Legnicy, miały miejsce 3-4 października 2019 roku. W pierwszym dniu wydarzenia odbyła się konferencja „Smart City – Mobilność Miejska”, na której jednym z prelegentów był Michał Choromański – Kierownik Działu Fotogrametrii i Geodezji w spółce Fotoraporty. Jego prezentacja dotyczyła możliwości wykorzystywania bezzałogowych systemów powietrznych w kartowaniu układów komunikacyjnych miast na potrzeby transportu autonomicznego.

Legnickie dni Smart City okazały się świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami i biznesem. Jako jeden ze sponsorów wydarzenia, spółka Fotoraporty wspiera dalszy rozwój idei smart city w Polsce.

Więcej na temat legnickich dni Smart City: http://konferencja.legnica.eu/