W przypadku realizacji misji fotolotniczej na zlecenie EnviroSolutions zdecydowaliśmy się na wykorzystanie technologii załogowej, a dokładniej samolotu typu ultralight wyposażonego w kamerę o rozdzielczości 100Mpix. Zastosowanie tego typu statku powietrznego pozwoliło nie tylko na pozyskanie wysokiej jakości danych fotolotniczych ale również na zminimalizowanie czasu trwania nalotu fotogrametrycznego – było to szczególnie istotne ze względu na przebiegającą ponad zakresem opracowania ścieżkę podejścia do lądowania lotniska Okęcie.
Dostarczona przez Fotoraporty ortofotomapa o rozdzielczości GSD=8cm posłuży do stworzenia bazy danych przestrzeni publicznej w tym terenów zieleni dla wybranych sołectw gminy Piaseczno.