W dniu 6 czerwca 2019 roku spółka Fotoraporty Sp. z o.o. podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na realizację zamówienia pt. „Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)”. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku oferta złożona przez naszą spółkę również okazała się najkorzystniejszą. Mamy nadzieję, że doświadczenie zebrane przez nasz zespół w ubiegłym roku zaowocuje jeszcze efektywniejszą pracą i pomyślną realizacją tego niezwykle wymagającego projektu.