Każda kamera charakteryzuje się unikalnymi parametrami opisującymi zniekształcenia obrazu wynikające z niedoskonałości obiektywu i położenia matrycy. Znajomość tych parametrów w opracowaniach fotogrametrycznych pozwala na uzyskiwanie wysokich dokładności pomiaru przy minimalnej ilości fotopunktów niezbędnych do rozłożenia na fotografowanym obszarze.
Z tego powodu, w naszej siedzibie założyliśmy specjalistyczne pole testowe służące do kalibracji kamer. Pole składa się z dziesiątek znaczków fotogrametrycznych, których położenie wyznaczono w drodze ścisłego wyrównania przestrzennego wielokrotnych obserwacji tachimetrycznych.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości dostarczanych przez nas produktów, wykonujemy kalibracje wszystkich wykorzystywanych przez nas kamer. Świadczymy również usługę wyznaczenia parametrów orientacji wewnętrznej dowolnej kamery z wykorzystaniem naszego pola kalibracyjnego.