Geoinformacja w zasięgu ręki

POZYSKIWANIEPRZETWARZANIEUDOSTĘPNIANIE

DANYCH PRZESTRZENNYCH

Pozyskujemy zdjęcia fotogrametryczne z pułapu lotniczego z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz ultralekkiego samolotu załogowego.

Dysponujemy nowoczesną technologią przetwarzania danych przestrzennych opartą o autorskie rozwiązania programistyczne.
Stawiamy na automatyzację oraz optymalizację procesów obliczeniowych.

Dostarczamy geoinformację w sposób satysfakcjonujący klientów. Oferujemy integrację różnych typów danych przestrzennych w aplikacji WebGIS.

Nasze ponad 6-letnie doświadczenie w liczbach

PONAD

4,373
HEKTARÓW ZMAPOWANEGO TERENU

PONAD

34,985
PRZETWORZONYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH
7
UDOSTĘPNIONYCH USŁUG WMS

Projekt mapowania niskiego stanu wód w polskich rzekach z wykorzystaniem dronów. 

Aktualności

Artykuł autorstwa naszego zespołu w magazynie geoinformacyjnym „GEODETA”. Artykuł opisuje „Doświadczenia spółki Fotoraporty w wykorzystaniu #bezzałogowych statków powietrznych w […]
W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym prowadzonym przez #GUGiK, przechowywane są setki tysięcy zdjęć fotogrametrycznych pozyskiwanych […]
W ostatnim czasie pozyskaliśmy zdjęcia lotnicze gminy Halinów w powiecie mińskim o rozdzielczości 4.5cm. Obszar […]

Zaufali nam