Fotoraporty.pl - zdjęcia lotnicze na zamówienie.
 
 

Strona główna


Specjalizacja

Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w fotografii lotniczej wykonywanej za pomocą bezzałogowych systemów latających. Dzięki zrobotyzowanym jednostkom jesteśmy w stanie uzyskiwać zdjęcia lotnicze o wysokiej rozdzielczości. Korzystając z profesjonalnego oprogramowania fotogrametrycznego MENCI, którego jesteśmy dystrybutorem, możemy tworzyć ortofotomapy o dużej dokładności. Wśród naszych produktów znajdują się również zobrazowania NDVI oraz CIR. Uzyskane materiały mogą służyć do inwentaryzacji terenów oraz nowych inwestycji, oceny postępów prac na terenach budowlanych oraz rozbiórkowych, a także do celów promocyjnych. Innowacyjnym podejściem jest wykorzystanie uzyskanych produktów w rolnictwie precyzyjnym.


Czy mają Państwa pytania? Odpowiemy

Zastosowania naszych zdjęć i opracowań

inwestycje budowlane – dokumentacja stanu przed inwestycją, w trakcie jej wykonywania oraz po wykonaniu;

rolnictwo – użycie zdjęć wykonanych w bliskiej podczerwieni dla rolnictwa precyzyjnego m.in. stworzenie wskaźnika NVDI;

leśnictwo – badanie stanu zdrowotnego oraz klas wiekowych drzewostanów;

wizualizacja infrastruktury i przyszłych inwestycji w stosunku do otoczenia;

badanie i monitoring wałów przeciwpowodziowych;

planowanie zagospodarowania przestrzennego – aktualne ortofotomapy, a także detekcja i monitoring zmian w przestrzeni;

dokumentacja dla Miast i Gmin;

materiały promocyjne dla inwestorów, przedsiębiorców, samorządów;

transport obiektów ponadwymiarowych

…a to tylko kilka przykładów.

 


Wideofilmowanie PiasecznoTB