Powered by:

Fotoraporty

UAV Change Detection

Na polskim rynku jesteśmy liderem w zakresie pozyskiwania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wykonujemy podstawowe opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne takie jak: ortofotomapy, fotoplany, numeryczne modele wysokościowe, jak również bardziej wyspecjalizowane produkty takie jak: mapy wskaźników morfometrycznych (np. mapy spadków, kierunków spływu, ekspozycji), wskaźników wegetacyjnych (np. NDVI), pomiary fotogrametryczne (np. pomiary powierzchni, objętości).

Oferta

Usługi

Fotoraporty oferują usługę przetwarzania zdjęć lotniczych dostarczonych przez zewnętrznych Klientów, posiadających platformy bezzałogowe UAV. Nasi specjaliści dokonają obróbki zdjęć oraz wykonają produkty w zależności od wymagań Klienta.
Dowiedz się więcej

Oprogramowanie

Fotoraporty Sp. z o.o. są wyłącznym dystrybutorem oprogramowania fotogrametrycznego APS firmy Menci Software
Dowiedz się więcej

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy Państwa na kursy poświęcone zastosowaniu technik fotogrametrycznych niskiego pułapu.
Dowiedz się więcej

Historia

O spółce

Wykonanie nalotów fotogrametrycznych, jak i przekazanie zamówionych materiałów, odbyło się w wyznaczonych terminach. Mapy zostały przygotowane zgodnie z oczekiwaniami, zaś wszystkie uwagi, co do ich układu i zawartości, zostały uwzględnione w ostatecznej kompozycji. Sporządzone mapy usprawnią przeprowadzenie szczegółowych opracowań botanicznych.

Artur Wojtasik | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Produkty wykonane przez firmę FotoRaporty cechuje dobra jakość, a czas pozyskania danych był zgodny z umową. Pracownicy firmy FotoRaporty wykazali się profesjonalizmem przy realizacji powierzonego im zadania.

Marek Łukjańczuk | Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Otrzymana ortofotomapa cechuje się bardzo dobrym kontrastem oraz wysoką dokładnością zaś jej rozdzielczość (jak i czytelność) jest zgodna z przyjętymi założeniami. Model warstwicowy został dostarczony w formacie pozwalającym na jego łatwe i szybkie zintegrowanie z planem sytuacyjnym wykopaliska wykonanym w środowisku CAD. Mapy zostały sporządzone w sposób staranny, z uwzględnieniem wskazówek do ich treści oraz formy.

dr Tomasz Kołomański | Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska dr Tomasz Kołomański

Pracownicy firmy FotoRaporty wykazali się profesjonalizmem przy realizacji powierzonego im zadania dostarczając produkt dobrej jakości w umówionym terminie.

Jacek Turecki | Unidevelopment S.A.

Produkty wykonane przez firmę FotoRaporty cechuje wysoka jakość, czas pozyskania danych był bardzo krótki i zgodny z ustaleniami. Powstałe opracowanie znacznie ułatwiło nam pracę i pozwoliło ograniczyć koszty sporządzania dokumentacji jednostkowych

Wojciech Sinkiewicz | Biuro Usług Geodezyjnych “Geodeta”

Firma FotoRaporty sp. z o.o. wykonywała na nasze zlecenie ortofotomapę barwną dla obszaru miejscowości Sadoleś (gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie). Zdjęcia do opracowania zostały pozyskane w trakcie jednego dnia, zaś przekazanie opracowanej ortofotomapy nie trwało dłużej niż umówione 8 dni od daty nalotu.

Jacek Marciniak | Geomap - Geodeci uprawnieni

Produkty wykonane przez firmę FotoRaporty cechuje dobra jakość, a czas pozyskania danych był zgodny z umową. Pracownicy firmy FotoRaporty wykazywali się profesjonalizmem przy realizacji powierzonego im zadania.

Ryszard Brzozowski | Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

kontakt

ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa