Fotoraporty

UAV change detection

Sprzedaż oprogramowania

Fotoraporty Sp. z o.o. są wyłącznym dystrybutorem oprogramowania fotogrametrycznego APS firmy Menci Software

Przetwarzanie danych

Fotoraporty oferują usługę przetwarzania zdjęć lotniczych dostarczonych przez zewnętrznych Klientów, posiadających platformy bezzałogowe UAV. Nasi specjaliści dokonają obróbki zdjęć oraz wykonają produkty w zależności od wymagań Klienta.

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy Państwa na kursy poświęcone zastosowaniu technik fotogrametrycznych niskiego pułapu.

NASZA OFERTA

ORTOFOTOMAPY

Ortofotomapę tworzy szereg zdjęć lotniczych poddanych korekcji geometrycznej (ortorektyfikacji) o określonym układzie odniesienia. W przeciwieństwie do zwykłych zdjęć lotniczych, są one pozbawione zniekształceń wynikających z niedoskonałości układu optycznego, pochylenia kamery czy rzeźby terenu.

POMIARY WYSOKOŚCI I OBJĘTOŚCI

Pomiary dokonywane przy użyciu technik aerofotogrametrycznych pozwalają na budowę cyfrowych modeli pokrycia terenu. Ich podstawowe zalety to wysoka rozdzielczość i szczegółowość oraz zachowanie informacji o kolorze obszaru.

TELEDETEKCJA

Teledetekcja to typ badań przeprowadzanych z ustalonej odległości za pomocą odpowiednich sensorów. Można je wykonywać z poziomy terenu lub z zadanego pułapu – za pomocą satelitów, samolotów załogowych oraz samolotów bezzałogowych UAV.

ANALIZA ZMIAN

Fotoraport stanowi formę dokumentacji zdjęciowej ukazującej zmiany powstałe na zadanym terenie w określonym przedziale czasowym, wykonywanej w sposób regularny lub w momentach kluczowych dla inwestycji.

PRZETWARZANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Fotoraporty oferują usługę przetwarzania zdjęć lotniczych dostarczonych przez zewnętrznych Klientów, posiadających platformy bezzałogowe UAV.

SZKOLENIA GIS

Serdecznie zapraszamy Państwa na kursy poświęcone zastosowaniu technik fotogrametrycznych niskiego pułapu.